പച്ചക്കറി ചെടികള്‍ തഴച്ചു വളരാന്‍ ഒരു ടോണിക്ക് | GROWING TIPS FOR VEGETABLE PLANTS

krishi,#Agriculture,#malayalamkrishi ഈ മിശ്രിതം നന്നായി ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്തു വേണം ഒഴിക്കാന്‍.രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെടികള്‍ … source

x