കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുറംലോകമറിയാത്ത ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് പോയപ്പോൾ |Mallu Rider Firos|Travel vlog|

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുറം ലോകമറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യ ദ്വീപിലേക് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ തോണി യാത്രയും പുഴയിൽ രസകരമായ മീൻ പിടുത്തവും കുറച്ചു തമാശകളും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിഡിയോ നിങ്ങള്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അരീക്കുമല്ലോ…

കൊടുംകാട്ടിലൂടെ കടുവയെ തേടി പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ || Tiger Trials || Lekshmi Nair Travel Vlogs

Hello dear friends, this is my 19th Travel Vlog. In this video I show you scenes from my trip to Thekkady. Don’t forget to Like, Share and Subscribe. Love you…

x