ലങ്കാവിയിലേക്ക് ഒരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് – Kochi to Langkawi Travel Vlog with Eizy Travels Vlog 372

മലേഷ്യയിലെ ഒരു കിടിലൻ ഹണിമൂൺ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ലങ്കാവി ഐലൻഡ്. 35,000 രൂപ മുതലുള്ള പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ്. ലങ്കാവി വിവരങ്ങൾക്ക് Eizy Travels നെ വിളിക്കാം: 9387676600, 8589086600 #langkawi #honeymoon #techtraveleat Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech…

x