කටුවාපිටිය දේවස්ථානයට එල්ල වු ප්‍රහාරයේ ත්‍රස්තවාදියගේ ඔබ නොදුටු CCTV දර්ශන – Siyatha News EXCLUSIVE

Siyatha News has obtained exclusive visuals of the Katuwapitiya Church Attacker via CCTV cameras in the premises. Credit www.siyathanews.lk or … source

CCTV කැමරාවේ සටහන් වූ අත්භූත සෙවණැල්ල – Hiru News

CCTV කැමරාවේ සටහන් වූ අත්භූත සෙවණැල්ල – Hiru News Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: www.hirunews.lk Follow Us On Like us on Facebook:…

x