400 นักรบขุนรองปลัดชู – The 400 Bravers ( Full Movie HD Theatrical version )

🎬 #400นักรบขุนรองปลัดชู Director’cut version ฉบับเต็มพิเศษ Full Movie HD บริษัท #ไผ่ร้อยกอ โปรดักชั่น จำกัด อำนวยการสร้าง พยัพ คำพันธุ์ หญิง ขวัญจิรา บัวคง กำกับการแสดง เจตนิพัทธ์ สาสิงห์ 🎥ในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ก่อนการเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 ราว 5 ปี “พระเจ้าอลองพญา”…

x