รอยยิ้มที่หัวใจ – ETC. [MOVIE MV]

รอยยิ้มที่หัวใจ – ETC. ถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลกัน แต่เราก็สามารถส่งรอยยิ้มให้กันได้ และไม่ว่าจะเกิดอะไรรอยยิ้มก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหัวใจเราไว้ ETC. ขอเป็นอีกหนึ่งรอยยิ้ม … source

x