[DWYS 2019] BBHMM – BABY SHARK (REMIX) – FLASH – Dance cover by CLB DANCING HAMRONG

#BBHMM #BABYSHARK #FLASH DANCE WITH YOUR SOUL – Sự kiện giao lưu dành cho các bạn học sinh đam mê Dance Cover tại Thanh Hóa do CLB Dancing Hàm Rồng…